ÖZEL 
BİLGE HASTANESİ
274 41 22
facebook
facebook
Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)

PEG NEDİR ?
Ağızdan yeterli besin alınamayan durumlarda endoskopi yoluyla karına yerleştirilen beslenme tüpüdür.

 

Neden yapılır?

İki üç haftadan daha uzun süre ağızdan besin alınamayacaksa beslenmeyi

sağlamak ya da desteklemek amacıyla kullanılır.

 

Nasıl yapılır?

Kateter endoskopla mideye yerleştirilir. İşlemden önce kateterin yerleştirileceği karın bölgesi (göbek üstü) traş edilip antiseptikle temizlenir. Hasta uyutulup boğazı uyuşturulduktan sonra endoskopla mideye ulaşılır. Bu sırada karın duvarında kateter ucunun ağızlaştırılacağı yer lokal anestezi ile uyuşturulur, 8-10 mm uzunluğunda cilt ve cilt altını ilgilendiren bir kesi yapılır.  Bu kesiden bir kılavuz tel mideye gönderilir, klavuz tel üzerinden PEG kateteri kaydırılarak mideye yerleştirilir.

 

 İşlem sonunda kateterin mantar kısmı midede kalır, beslenme tüpü karın cildinden dışarıya çıkarılır ve karına tespit edilir. Tüpün uzun olan kısmına kilit ve musluk yerleştirilir .

 

Ne zaman değiştirilmelidir?

PEG kateterleri için son kullanma zamanı yoktur, işlevsel olduğu sürece kullanılabilir.

Replasman tüpleri (gastrotomi tüpü ve buton) takıldığı tarihten itibaren 6 ay kullanılabilir, süre bitiminde değiştirilmelidir.

 

Normal beslenmeye engel midir?

Hayır, PEG kateteri varken de eğer hekim tarafından yasaklanmamışsa ve yutma zorluğu yoksa ağızdan normal beslenme sürdürülebilir.

 

Dönüşümsüz bir işlem midir?

Dönüşümsüz bir işlem değildir, normal yutma organları ve mekanizmalarına zarar vermez. Normal yollarla yeterli beslenme sağlanabildiğinde zahmetsizce çıkarılabilir.

 

 Ne yararı vardır?

Herhangi bir nedenle beslenmenin yetersiz kaldığı hallerde günlük besin ve sıvı ihtiyacının doğal bir yolla (mide barsak sistemi) karşılanmasını sağlar.

 

Zararı var mıdır?

Kateterin yerleştirilmesi sırasında bazen istenmeyen sonuçlar doğabilir. Bunlar;

o Kateter yerinde kanama,

o Mide ya da barsak delinmesi,

o Peritonit( karın zarının iltihaplanması) dir.

 

Karşılaşılan zararlar tedavi edilebilir mi?

Karşılaşılabilen nadir yan etkilerin tamamı ilaçla ya da küçük cerrahi müdahalelerle  tedavi edilebilir.

 

PEG’in uzun dönem komplikasyonları nelerdir?

Uzun vadede görülebilecek yan etkiler;

o Kateterin cilde ağızlaştığı yerde iltihaplanma

o Kateter mantarının mideden cilt altına kaçması

o Beslenme tüpünün delinmesi

o Beslenme tüpünün tıkanmasıdır.

 

PEG işlemi için nasıl hazırlanmalıdır?

Hasta işlemden önce en az 8 saat aç olmalıdır, 6 saat öncesine kadar su içilebilir.

Kan sulandıran ilaçlar (aspirin, plavix, kumadin gibi) işlemden bir hafta önce kesilmelidir, heparin ve kısa etkili heparinler (fraxodi, praxiparin, clexan, vb) işlem günü kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar hekim tarafında başka bir tavsiyede bulunulmamışsa işlemi izleyen gün yeniden kullanılabilirler.

İşlemden önceki hafta içinde kanamaya eğilim olup olmadığını araştırmak için tam kan sayımı ve protombin zamanı tayin edilmeli, en geç işlemden bir gün önce ilgili hekim sonuçlardan haberdar edilmelidir. Bu sayede işlem sırasında alınması gerekecek tedbirler önceden belirlenir.

Yerleştirilecek PEG kateteri bir gün önce temin edilmelidir. Varsa karın bölgesindeki tüyler bir gün önce tıraş edilmelidir.

PEG kateteri takılacak bütün hastalara işlemden 1 saat önce Co-amoxiclav 1-

2 g intravenöz tek doz olarak verilir. Penisilin allerjisi var ise seçilecek antibiyotik

Targosit’dir,  işlemden 1 saat evvel 400 mg tek doz intravenöz yolla verilir.

 

PEG bakım ve temizliği nasıl yapılmalıdır?

 İ lk hafta:

Her gün pansuman yapılır, cilt temizlenip y kompres ile kapatılır .

İlk haftadan sonra 2-3 günde bir pansuman yapılır, antiseptikle cilt temizlenip y

kompres ile kapatılır.

Temizlikte kullanılan kompresler steril olmalıdır, cilde temas edecek yüzeye dokunulmamalıdır.

Haftada 2-3 defa cilt temizlendikten sonra hekiminizce önerilen antibiyotikli  bir merhem kateterin cilde temas ettiği yere sürülmelidir.  İlk haftadan sonra yara çevresi istenirse sabunlu su ile de temizlenebilir.

 Hasta ne zaman yıkanabilir?

İlk hafta geçtikten sonra yıkanmakta sakınca yoktur. Yıkandıktan sonra iyice kurulanmalı ve pansuman yapılmalıdır (antiseptik bir çözeltiyle cilt temizlenip y kompres ile kapatılır).

 PEG ile nasıl beslenilir?

Besinler ya geniş ağızlı 60 cc hacminde bir enjektör yardımıyla verilir (Şekil. 6).

Ya da belli bir zaman biriminde belli bir miktar besin verilmek isteniyorsa torbalara koyulan besinler hızı ayarlanabilen infüzyon pompası yardımı ile verilir.

 

Beslenmeye ne zaman başlanabilir?

PEG kateteri takıldıktan 4-6 saat herhangi bir şey verilmez 4 saatten sonra 25 ml su verilmeli, kateterde kaçak yoksa beslenmeye geçilmelidir.                                                                       Sızıntı yoksa ve izleyen hekimin bir öneride bulunmamışsa saatte 25 mL mama ya da yemek verilerek beslenmeye başlanır. Mama/yemek  miktarı önerilen günlük besin ihtiyacı

karşılanana kadar her 4 saatte bir 25 mL artırılır.

Eğer önerilen besin miktarına ulaşılmadan beslenmeye karşı bir tahammülsüzlük ortaya çıkmışsa ilgili hekimin görüşü alınmalıdır.

 

PEG yolu ile hangi besinler verilebilir?

Hazır beslenme solüsyonlarından başka öğütülerek ya da ezilerek akışkan bir muhallebi kıvamına getirilmiş bütün normal yiyecekler PEG kateterinden verilebilir.

Besinlerin ılık olmasına özen gösterilmelidir, sıcak yiyecekler tüpte şekil bozukluğuna neden olabilir, çok soğuk besinler tüpü tıkayabilir.

Tanecikli besinler ezilmeden verilmemelidir.

İlaçlar ezildikten sonra sulandırılarak verilebilir.

 

Besin ne sıklıkta ve ne miktarda verilmelidir?

Hastanın günlük enerji ihtiyacına göre beslenme çizelgesi hazırlanır. Günlük besin ihtiyacı 4 ya da 6 öğün halinde verilir. Öğünler ya enjektörle hızlıca verilir, ya da bir torbaya koyulup yüksek bir yere asılarak 30-40 dakikada yavaş yavaş boşalması beklenir.  Daha önce besinin soluk yoluna kaçması nedeniyle zatürre geçirenlerde, bilinen reflü hastalığı olanlarda besinleri asarak daha uzun zamanda vermek tercih edilmelidir. Her beslenmeden sonra mutlaka en az 50 mL hacimde ılık su enjektörler hızlıca verilip tüpün boşalması ve temizlenmesi sağlanmalı ve tüpün üzerindeki kilit kapatılmalıdır.

Beslenmeye başlamanın ilk aşaması tüpün üzerindeki kilidin açılması ve enjektörün yerleştirilmesidir. İlk günlerde yeni mama vermeden önce günde 4 defa midede kalan (rezidü) besin olup olmadığı kontrol edilir. Kalan miktar 200 ml den az ise beslenmeye devam edilebilir. iki beslenme arası 4 saat olmuş ve kalan mama miktarı 200 ml den fazla ise durum hekime bildirilmelidir.

Hasta beslenme sırasında mutlaka en az 30- 45 derecelik bir açı ile oturtulmalı ve beslenme bittikten 2 saat sonrasına kadar yatırılmamalıdır.

 

 PEG ne zaman değiştirilmelidir?

o PEG kateteri delinirse

o Ciltte tedaviye dirençli enfeksiyon gelişirse

o PEG kateteri gömülürse

o PEG kateteri besin vermeyi güçleştirecek kadar şekil değiştirirse değiştirilmelidir.

 

PEG kateteri çıkarıldıktan ne kadar sonra yeniden beslenmeye başlanabilir?

PEG kateteri çıkarıldıktan 2 saat sonra ağız yoluyla normal beslenmeye başlanabilir.

 

PEG  kateteri çıkarıldıktan ne kadar sonra banyo yapılabilir?

Yirmi dört saat sonra banyo yapmakta sakınca yoktur.

Hastanemizde PEG başarı ile uygulanmaktadır.