• info@bilgehastanesi.com.tr
  • (0-264) 274 41 22

Yoğun Bakım

Yoğun Bakım ünitemiz 3.Basamak 12 Yatak Kapasitelidir. Ayrıca yeni doğan yoğun bakım ünitesinde de 4 adet küvez kesintisiz hizmet vermektedir.

Vital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Yoğun Bakım Üniteleri kritik hastalara 24 saat süresince yaşamsal destek veren, ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner alanlardır. Son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde yoğun bakım hizmetlerinde de ilerlemeler kaydedilmiştir.

Yoğun bakım ünitelerimizde cerrahi yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım, ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım olarak ileri gruplaşma olmuş ve daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti için çaba sarfedilmektedir.

Yoğun Bakım Üniteleri ileri teknoloji ile donatılmış toplam birimlerdir ve grubun her hastanesinde bulunmaktadır. Her yatak başında yapay solunum cihazı ve her türlü monitorizasyona uygun monitörler yer almaktadır. Grubumuz yoğun bakım üniteleri genç ve tecrübeli kadrosuyla hizmet verirken diğer alanların hekimlerinin de desteğini almaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.

Pediatrik ve erişkin yaşa kadar tüm kritik hastaların kabul edildiği ünitelerimizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir. Genel yoğun bakım kabul kriterlerine uygun hastaların yatırıldığı bölümlerimize şu grup hastalar kabul edilmektedir:

Büyük ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar,
Beyin kanaması geçiren hastalar,
Ani felç geçiren hastalar,
Ciddi solunum yetmezliği,
Ciddi infeksiyonu olan hastalar,
Vital fonksiyonları bozan yada bozması beklenen zehirlenmeler,
Genel vücut travması (kafa,göğüs,karın ve extremite travmaları gibi) geçiren hastalar,
Sinir sistemi hastalığı olan hastalar ( Myastenia Gravis, Guillian Barre gibi),
Acil diyaliz gerektiren ani böbrek yetmezliklerinde