• info@bilgehastanesi.com.tr
  • (0-264) 274 41 22

Saç Ekim Merkezi

                     


Hastanemizde saç ekimi; ağrısız enjeksiyon sistemi ile yapılmakta olup enjektör kullanılmamakta, dolayısıyla hastalarımız ağrı duymadan işlemimiz tamamlanmaktadır.

 


Folikül  transfer  İşlemi: Daha sıklıkla saçlı derinin arka kısmından (iki kulak arası) alınarak daha önceden dökülmüş alana transfer edilmesidir ki ne bilineni saçlı derinin üst kısmına transfer edildiği için saç ekimi olarak anılmakta olup;  İstenildiği takdirde kaş,  sakal, bıyık bölgesine de transfer işlemi  gerçekleştirilebilir. İşlem esasen iki ana kısma ayrılır. Sağlam Foliküllerin yerinden alınması ve istenilen bölgeye transferi .  Foliküllerin yerinden alınması işlemi de kendi içinde farkı yöntemler içermekte olup;  en eski olanı FUT tekniği olup günümüzde artık tercih edilmemektedir.


FUT tekniğinde hastanın saçlı derisininarka kısmından yaklaşık 15*2 cm lik bir kesim yapılarak deri tamamen kesilip alınır. Alım süresinin  hayli kısa olması bir avantajı iken,  alınan yerde büyük bir iz kalması nedeniyle artık tercih edilmemektedir.


FUE (Foliculler Unit  Extraction ) günümüzde tercih edilen en son alım tekniği olup; iki esas şekli vardır. Birincisi Micromotor aracılığıyla, ikincisi manuel   spunch  ile yapılmakta olup ikisinin de birbirine göre artı ve eksileri mevcut olmakta ve hastanın gereksinimine göre hastayla birlikte karar verilmektedir.  Micromotor  ile alım daha hızlı olması ile bir avantaj sağlarken manuel spunch iç çapının daha küçük olması hasebiyle alınan bölgenin iyileşme süreci ve bıraktığı iz açısından daha avantajlıdır. Fakat alım daha yavaş olacağı için hastanede geçireceği süre biraz daha fazla olmaktadır. Ekim işlemi de kendi içinde birkaç farklı yöntemle yapılmakta olup, hastanın isteğine göre karar verilir. Ekilecek alana mümkün mertebe en az şekilde hasar vermek suretiyle safir uçlar ya da implanterlar kullanılmaktadır.