• info@bilgehastanesi.com.tr
  • (0-264) 274 41 22
Awesome Image

Uz.Dr.Selçuk ATAKAY

Uzm.Dr.Selçuk Atakay

Nöroloji Uzmanı

 

Doğum Tarihi: 11/02/1968

Doğum Yeri: Manisa

Eğitimi: Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi

Uzmanlık: Abant İzzet Baysal Düzce Tıp Fakültesi (Nöroloji)

Çalıştığı Kurumlar: 1991-1993 Ağrı Aşkale Sağlık Ocağı, 1993 Çanakkale Biga Yeniçiftlik Sağlık Ocağı, 1993-2003 Sakarya Ferizli Sağlık Ocağı, 2003-2008 Düzce Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 2008-2009-2010 Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010- Özel Ada Tıp Hastanesi 2014-2021 Özel Bilge Hastanesi

Mesleki Kariyer:

Yurt dışı yayınlar

1.Effects of topiramate on neurophysiological and neuropsychological tests in migraine patients. Kececi H, Atakay S. J Clin Neurosci. 2009 Sep 28.

2.Serum uric acid and lipid levels while taking topiramate for migraine. Koçer A, Dikici S, Atakay S, Okuyucu S. Headache. 2008 Jul;48(7):1056-60. Epub 2007 Dec 27.

3.Habituation and dishabituation of P300. Kececi H, Degirmenci Y, Atakay S. Cogn Behav Neurol. 2006 Sep;19(3):130-4.

4. P wave duration changes and dispersion. A risk factor or autonomic dysfunction in stroke? Abdulkadir Koçer,  Irfan Barutçu,  Selçuk Atakay,  Burcu Özdemirli,  Levent Gül,  Osman Karakaya. Neurosciences 2009; Vol. 14 (1): 14-18

Yurt içi yayınlar

1.Spontan intraserebral kanama tedavisi cerrahi mi, medikal mi? Merih İş, Ayta Can, Ayhan Ozturk, Selçuk Atakay, Ferruh Gezen. Nöroşirurji Derneği xvııı. Bilimsel Kongresi.2004; sayfa 263

2. Susac Sendromu:  Retinokokleoserebral Vaskülopati. A.Oztürk, M.Güneş, S.Atakay,C.Oztürk. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2004 p63

3. Topiramat alan migren olgularında kan ürik asit düzeyleri. Abdulkadir Koçer, Şefika Okuyucu,Selçuk Atakay, Süber Dikici, Yıldız Yeğirmenci. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2006: Olgu Sunumu; sayfa:63

4. Spontan intraparenkimal kanama tedavisi: Konservatif veya cerrahi uygulanan 19 olgunun retrospektif analizi. Merih İş, Aytaç Can, Ayhan Oztürk, Selçuk Atakay, Ferruh Gezen.  Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2005;1:19-23.

5.İnme sonrası gelişen ilaca dirençli jeneralize nöbetlerde gabapentin: Olgu sunumu.Abdulkadir Koçer, Selçuk Atakay, Mehmet Eryılmaz, Süber Dikici. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2007;3:34-37.

6. Dirençli Fantom Ekstremite Ağrılarında Mirtazapin. Selçuk Atakay, Emel Koçer, Abdulkadir Koçer. Türk Nöroloji Dergisi ;2006 cilt;12 sayı:4 sayfa:295-297.

 

Yabancı Dil: İngilizce

 

§  Türk Nöroloji  Derneği Üyesi

§  EEG-EMG Sertifikalı