• info@bilgehastanesi.com.tr
  • (0-264) 274 41 22
Awesome Image

ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Hastalarımız hastanemizde tedavi olmak için bulunmaktadırlar. Hastalarımızın bir an önce şifaya kavuşmaları için dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle hasta ziyaretçilerinin aşağıda belirtilen kurallara uyması bizim için değil hastalarımız açısından önem taşımaktadır.

Hekiminizin izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.

1.            Hasta ziyareti Sabah  10:00 –12:00    Akşam   19:00 – 21:00  saatleri arasında olup, ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti kabul edilmemektedir.

2.            Hastanızın sağlığı ve rahatlığı açısından ziyaret süresinin 15 dakikayı geçmemesine ve odada 2 kişide fazla ziyaretçi olmamasına özen gösteriniz. Yüksek sesle konuşmayınız

3.            Ziyarete gelirken hediye olarak yiyecek – içecek getirmeyiniz.

4.            Hasta başında herhangi bir şey yiyip içmeyiniz, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda vermeyiniz.

5.            Küçük çocukların hasta ziyaretine getirilmesi çocukların sağlığı açısından uygun değildir.

6.            Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır

7.            İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız

8.            Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

9.            Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

10.          Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır

11.          Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir

12.          4207 sayılı kanun gereği hastanelerde kapalı veya açık alanda sigara kullanımı yasaktır. Sigara kullananlara cezai müeyyide uygulanacaktır.

Yoğun Bakım Ünitesi Ziyaret Kuralları

1.            Yoğun bakım ünitesine rutin ve kontrolsüz hasta ziyareti için izin verilmemektedir.  Hasta ziyaretleri Pazartesi,Çarşamba ,Cumartesi  Sabah 09:00 – 10:00 saatleri arasında,diğer günler Sabah 09:00-10:00 arasında kamera görüşü yapılmaktadır.

2.            Hasta için ziyaretçi sayısı ve ziyaret sıklığı Yoğun Bakım Ünitesi doktoru tarafından belirlenir.

3.            Hastanın yanına girerken ziyaretçilere koruyucu ekipman (galoş, önlük, bone vb.) giydirilir. Eller için el dezenfektanı kullandırılır.

4.            Hasta ile ilgili bilgilendirme; hasta ilk kabulünde, gerektikçe ve günlük bilgilendirme ziyaret esnasında hekim tarafından yapılmaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hasta kurşunlanma, darp, bıçaklanma vb. nedenlerle yoğun bakım ünitesine alınmışsa şüpheli durumlarda kesinlikle ziyaret kabul edilmez.

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR    

Sabah Kahvaltısı: 08:00   Öğle Yemeği:12:00  - 13:00   Akşam Yemeği:17:00- 18:00   saatleri arasında verilmektedir.

1.            Hastanızın sağlığı, rahatlığı ve temizliği açısından lütfen hasta yataklarına oturmayınız

2.            Hasta odasını temiz ve düzenli tutunuz. Çöpleri çöp kutusuna atınız, tuvalet içerisine kâğıt, pet vb. yabancı cisimleri atmayınız.

3.            Hastane malzemelerine zarar vermeyiniz, özellikle demirbaş malzemeleri hastaneden ayrılırken servis hemşiresine tam olarak teslim ediniz.

4.            Hastaya bağlı bulunan ekipmanlara (serum, monitör, oksijen vb.) kesinlikle müdahale etmeyiniz. İhtiyaç duyduğunuzda hasta yatağı başındaki acil hemşire çağrı zilini kullanarak hemşireyi davet ediniz.

5.            4207 sayılı kanun gereği hastanelerde kapalı veya açık alanda sigara kullanımı yasaktır. Sigara kullananlara cezai müeyyide uygulanacaktır.

6.            Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın hekimi tarafından belirlenir. Refakatçi tek kişi ile sınırlıdır ve refakatçi, hastanenin koyduğu tüm kurallara uymalıdır.