• info@bilgehastanesi.com.tr
  • (0-264) 274 41 22
Awesome Image

1-HASTA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

– Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınması sağlamak

2.BÖLGEDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTIRMAK VE HASTA ODAKLILIĞI SAĞLAMAK

– Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini karşılayacak şekilde verilmesini sağlamak

– Sağlıkta Kalite Standartlarını eksiksiz bir şekilde etkinlik , etkililik , hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamına odaklanan kaliteli bir uyumu artırmak

3.SAĞLIK ÇALIŞMA YAŞAMI OLUŞTURMAK VE UYGUNLUK SAĞLAMAK

– Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak

– İşe uygun personel istihdam etmek

– Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerin İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak

4-PRATİK EĞİTİM İÇİN GÜÇLÜ BİR YAPI OLUŞTURMAK ,ETKİNLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

– Tüm hastane çalışanlarına eğitimlere etkin şekilde katılımın artırılmasını sağlamak

– Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek

– Planlanan eğitim hedeflerini belirlenen zamanda yapılıp yapılmadığını ölçmek

5-KAYNAKLARI ETKİN KULLANARAK BÜYÜMEYİ SAĞLAMAK

– Hastanemiz hizmetleri ile ilgili reklam ve tanıtıcı faaliyetler yaparak hasta sayısını artırmak

6-HASTANE HİZMETLERİNDE ZAMANLILIĞI SAĞLAMAK

– Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığı belirlenerek verilmesini sağlamak

– Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak

– Hastaların teşhis , tedavi ve bakım hizmetlerinin hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir zaman aralığında sonuçlanmasını sağlamak

7-HASTA HİZMETLERİNDE HAKKANİYETİ SAĞLAMAK

– Hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanması esnasında eşit haklarda yararlanması için mücadele vermek