ÖZEL 
BİLGE HASTANESİ
274 41 22
facebook
facebook
GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI NEDİR?
Geri Dön

 


Mide reflüsü olarak bilinen gastroözofageal reflü; mide içeriğinin ve beraberinde mide asitinin, safra ve pankreas sıvısı içeriğinin yemek borusuna kaçması ile oluşur. Normalde bu sıvılara karşı kendini koruma özelliği olmayan yemek borusunda hücresel değişikliklikler meydana gelerek hastada şikayetlere ve gastroözofeal reflü hastalığına neden olur. Bu içerik daha yukarı kaçarak boğazda, gırtlakta ve solunum yollarında tahrişe neden olarak buralarla alakalı şikayetlere neden olabilir.


Normal sağlıklı kişilerde de reflü gözlenebilir, ancak bu yemek borusunda hasara ve şikayetlere neden olmaz. Eger reflü sıklığı artıyorsa, şikayetlere neden oluyorsa ve yapılan endoskopik işlemde yemek borusundaki hasar gösterilmişse artık gastroözofageal reflü hastalığından sözedilebilir.


GÖR HASTALIĞININ ŞİKAYETLERİ NELERDİR


Bu hastalardaki şikayetler tipik ve atipik bulgular olmak üzere 2 grupta incelenebilir. Tipik bulgular: En sık belirti; içeriğin yemek borusuna kaçmasına bağlı duyulan göğüs ağrısıdır. Bu ağrı yukarıya boğaza bazen sırta ve kola yayılabilir ve kalp krizi ile karıştırılabilir. Çoğunluklada yemekten sonra öne eğilme hareketiyle oluşur. Ağrıya ilaveten ağzına acı-ekşi su gelmesi, ağızda metalik tat, ağız kokusu gözlenebilir. Mide de şişkinlik, sık geğirme bulantı, ağrılı yutkunma diğer belirtilerdir. Tipik olmayan belirtiler ise içeriğin daha yukarılara kaçarak diğer sistemleri etkilemesiyle oluşur. Çoğunlukla kulak-burun-boğaz ve dahiliye doktorlarına başvurmasına neden olan şikayetler: ses kısklığı, seste çatallanma, boğaz sorunları, boğazda dolgunluk, sık boğaz temizleme isteği, ses tellerinde nodül oluşumu ve buna bağlı şikayetler, tekrarlayan farenjit ve larenjit atakları, sürekli öksürük, astım, akciğerlerde yineleyen enfeksiyonlardır, diş minesinin kaybı ve diş hasarları.


GÖR HASTALIĞININ ZARARLARI NELERDİR? • Yemek borusunda ülserler: Bu ülserler kanayabilir, şiddetli devamlı ağrıya ve yutma zorluğuna neden olabilir

 • Yemek borusun daralması: mevcut ülser yemek borusunda daralmaya neden olabilir

 • Baret Öozofagus: Mideden kaçan içeriğin etkisiyle yemek borusu hücerlerinin mide hücrelerine dönüşmesidir. Çok önemli bir durumdur çünkü bu hücrelerden kanser gelişebilmektedir. Böyle bir durumda sık aralıklarla endoskopik işlemle değişiklikler izlenmelidir.

 • Gırtlakta hasar, kalıcı daralmalar

 • Astım, kronik öksürük, zatürre

 • Kalıcı diş hasarları

 • Kalp krizi ile karışabilecek göğüs ağrısı


GÖR HASTALIĞININ TANISI NASIL KONUR?


v  Şikayetler:tipik şikayetlerin mevcudiyeti GÖRH’na yönlendirir


v  24 saatlik pH monitörizasyon:burundan mide girişine kadar uzatılan kataterin ucu cihaza bağlanarak reflü sayısı, süresi şiddeti kaydedilir


v  Endoskopi: Hem reflünün varlığını hemde, hemde doku değişikliklerin direkt olarak gözlenmesini sağlar


v  İlaçlı yemek borusu filmleri


v  Sintigrafi v.b.


Sistematik bir hasta sorgusu ve muayenin ardından ilk yapılamsı gereken endoskopidir. Endoskopi ile reflünün varlığı ve değişiklikler tespit edilebildiği gibi bu şikayetlere neden olabilecek ülser, gastrit, tümör gibi durumlarında ayrımı yapılabilir.


GÖR HASTALIĞININ TEDAVİSİ NEDİR


Gastroözofageal reflü hastalığının tedavisini ; 1. Yaşam tarzı değişiklikleri

 2. Diyet,

 3. İlaçlar

 4. Cerrahi


               olarak sınıflayabiliriz.


HANGİ DURUMLARDA CERRAHİ UYGULANIR?


Hastalarda bazen yaşamı düzenleyici önlemler, diyet ve ilaçlarla hastalığı kontrol altına almak mümkün olmamaktadır. Sürekli ilaç içmek zorunda kalan ve ilacı kestiği zaman şikayetleri tekrar ortaya çıkan, yemek borusundaki  ülserleri gerilemeyen veya ilacı kestikten sonra hemen tekrarlayan ya da ileri derecede hücresel değişiklikler olan kişiler,  özellikle genç yaştaki hastalar, ilaç tedavisini kabul etmeyenler, beraberinde mide fıtığı olan hastalara cerrahi uygulanabilir. Günümüzde mide fıtığı ve reflüsü hastalığında laparoskopik olarak (kapalı ameliyat) cerrahi uygulanmaktadır. Mide girişindeki açıklık kapatılarak çeşitli yöntemlerle midenin üst kısmı yemek borusunun etrafından çevrilerek sabitlenir.