ÖZEL 
BİLGE HASTANESİ
274 41 22
facebook
facebook
Gastroskopi - Kolonoskopi
Geri Dön

Op.Dr.Halil DİNÇER


 


Gastroskopi ince kıvrılabilir ucu ışıklı hortumla ağızdan girilerek;  yutak, yemek borusu, midenin ve oniki parmak barsağının incelenmesidir. Gastroskopi


Bu işlem sırasında organlar incelenebildiği gibi aynı anda örnek alınabilmekte ve tedavide yapılabilmektedir. Karın üst bölgesinde ağrı, kilo kaybı, yutma güçlüğü, göğüs kafesinin arkasında yanma, ağzına acı su gelmesi, tekrarlayan kusmalar, midede yanma, ekşime, hazımsızlık, gece uyandıran mide ağrısı, sık tekrarlayan ishaller, kronik anemi gibi durumda gastoskopiye başvurulmaktadır. Yemek borusundaki yaralar, tümörler, gastroözofageal reflü, gastrit, mide ülserleri, mide polipleri ve kanserler, on iki parmak barsağındaki ülserler görülebilmekte ve aynı seansta biopsi de alınabilmektedir. Gastroskopi sadece tanı amaçlı değil örneğin kanama durumlarında müdahalede, poliplerin çıkartılmasında olduğu gibi tedavi amaçlıdır da.Hastanemizdeki endoskopi ünitesinde gastroskopi yapılmaktadır. Son model cihazların kullanıldığı ünitede yaklaşık 8 saatlik açlık sonrası yapılan işlemde hastalarımız uyutulmakta ve hasta hiç birşey hissetmemektedir. Uygulama sırasında gerekli görüldüğü takdirde biopsi alınabilmektedir. İşlem sonrası yine aynı birimdeki derlenme odasına alınmakta ve uyanmaları sağlanmaktadır.


Kolonoskopi


 Kolonoskopi ucunda ışık bulunan, bükülebilir hortum aracılığı ile makattan girilerek tüm kalın barsağın incelenmesidir. Rekto-sigmoidoskopide yaklaşık 40-50cm.’lik inceleme yapılır. Teşhis amaçlı yapılabileceği gibi ( tarama amaçlı belirli yaşın üzerindeki kişiler,  gaitada kan saptanması, ileri derecede kansızlık, tekrarlayan ishaller, barsak alışkanlıklarındaki değişiklik, tümör-polip ya da darlık düşünülen hastalar, ailede kalın barsak tümör öyküsü olanlar, barsaklarda divertikül dediğimiz cepleşmelerin ortaya konmasında v.b.) tedavi amaçlıda (gözlenen poliplerin çıkartılması) yapılabilmektedir. Hastanemizdeki endoskopi ünitesinde kolonoskopi yapılmaktadır. Son model cihazların kullanıldığı ünitede kolonoskopi yapılacak hastalara 1 gün öncesinde barsakların boşaltılmasına yönelik tarif verilmekte. İşlem sırasında hastalarımız uyutulmakta ve sonrasında derlenme odasına alınarak uyandırılması sağlanmaktadır.