ÖZEL 
BİLGE HASTANESİ
274 41 22
facebook
facebook
Uz.Dr.Selçuk ATAKAY

Doğum Tarihi : 11.02.1968


Doğum Yeri: Manisa


Eğitimi: Akdeniz Üni. Antalya Tıp Fak.


Uzmanlık: Abant İzzet baysal Düzce Tıp Fakültesi (Nöroloji)


Çalıştığı Kurumlar: 1991-1993 Ağrı Aşkale Sağlık Ocağı, 1993 Çanakkale Biga Tıp fakültesi nöroloji Anabilim dalı 2008-2009 Van Eğitim Araştırma Hastanesi


2010 Sakarya Eğitim ve Arştırma Hastanesi 2010-2014 Özel AdaTıp Hastanesi


2014 Sakarya Özel Bilge Hastanesi


YABANCI DİL: İNGİLİZCE


 


Eğitimi: Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi


Uzmanlık: Abant İzzet Baysal Düzce Tıp Fakültesi (Nöroloji)


Çalıştığı Kurumlar: 1991-1993 Ağrı Aşkale Sağlık Ocağı, 1993 Çanakkale Biga Yeniçiftlik Sağlık Ocağı, 1993-2003 Sakarya Ferizli Sağlık Ocağı, 2003-2008 Düzce Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 2008-2009-2010 Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010-2014 Özel Ada Tıp Hastanesi, 2014- Sakarya Özel Bilge Hastanesi .


Yurt dışı yayınlar


1.Effects of topiramate on neurophysiologicalandneuropsychologicaltests in migrainepatients.Kececi H, Atakay S. J ClinNeurosci. 2009 Sep 28.


2.Serum uricacidandlipidlevelswhiletakingtopiramateformigraine.Koçer A, Dikici S, Atakay S, Okuyucu S. Headache. 2008 Jul;48(7):1056-60. Epub 2007 Dec 27.


3.Habituation anddishabituation of P300.Kececi H, Degirmenci Y, Atakay S. CognBehavNeurol. 2006 Sep;19(3):130-4.


4. P wavedurationchangesanddispersion. A risk factororautonomicdysfunction in stroke?Abdulkadir Koçer, Irfan Barutçu, Selçuk Atakay, Burcu Özdemirli, Levent Gül, Osman Karakaya. Neurosciences 2009; Vol. 14 (1): 14-18


5. Comparison of Anti- EmbolicProtectionwithProximalBalloonOcclusionandFilterDevicesDuringCarotidArteryStenting: ClinicalandProceduralOutcomes. Ersan Tatlı; Ali Buturak2; Emir Doğan1; Mustafa Alkan1; Murat Sayın3; Mustafa Yılmaztepe1; Selçuk Atakay4.J AmCollCardiol. 2013;62(18_S2):C76-C76. doi:10.1016/j.jacc.2013.08.239


 


Yurt içi yayınlar


1.Spontan intraserebral kanama tedavisi cerrahi mi, medikal mi? Merih İş, Ayta Can, Ayhan Ozturk, Selçuk Atakay, Ferruh Gezen. Nöroşirurji Derneği xvııı. Bilimsel Kongresi.2004; sayfa 263


2. Susac Sendromu: RetinokokleoserebralVaskülopati.A.Oztürk, M.Güneş, S.Atakay,C.Oztürk. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2004 p63


3. Topiramat alan migren olgularında kan ürik asit düzeyleri. Abdulkadir Koçer, Şefika Okuyucu,Selçuk Atakay,SüberDikici, Yıldız Yeğirmenci. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2006: Olgu Sunumu; sayfa:63


4. Spontanintraparenkimal kanama tedavisi: Konservatif veya cerrahi uygulanan 19 olgunun retrospektif analizi. Merih İş, Aytaç Can, Ayhan Oztürk, Selçuk Atakay, Ferruh Gezen.Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2005;1:19-23.


5.İnme sonrası gelişen ilaca dirençli jeneralize nöbetlerde gabapentin: Olgu sunumu.Abdulkadir Koçer, Selçuk Atakay, Mehmet Eryılmaz, Süber Dikici. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2007;3:34-37.


6. Dirençli Fantom Ekstremite Ağrılarında Mirtazapin. Selçuk Atakay, Emel Koçer, Abdulkadir Koçer. Türk NörolojiDergisi ;2006 cilt;12 sayı:4 sayfa:295-297.


7. Periferik ve serebralemboli ile ilişkili sol atriyalmiksoma: Mehmet Bülent Vatan, Mehmet Akif Çakar, Selçuk Atakay, Perihan Varım, Ercan Aydın, Saadet Demirtaş, Yasemin Gündüz, Hüseyin Gündüz. Türk KardiyolDern Arş 2010, Suppl 2.