ÖZEL 
BİLGE HASTANESİ
274 41 22
facebook
facebook
Check Up Merkezi

Check-Up sayesinde iç organlarda bir takım bulguların saptanması ile kişinin öneri yoluyla, bazı yaşamsal alışkanlıklarını (sigara, alkol tüketimi, hatalı beslenme tarzı, düzenli egzersiz...) değiştirmesi sağlanabilir. Böylece, ileride oluşabilecek hastalıkların önüne geçilebildiği gibi, başlangıç aşamasındaki rahatsızlıkların da ilerlemesi engellenebilir.

Yapılacak check-up?la şüphe edilebilecek bulgularla karşılaşılabilir ve birçok hastalık tespit edilebilir. Unutmayın! Erken Teşhis hayat kurtarır.
  
Her yıl düzenli olarak yapılması tavsiye edilen tahlil, tetkik & hizmetler; 
 
Ø TSH: Troid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan hormon testidir.
 
Ø KANSER TARAMASI ( CEA ): Kanser erken teşhisi ve kist taraması için kullanılan özel kan tahlilidir.
 
Ø PSA TESTİ: 40 yaş üzeri erkeklerde prostat kanser taraması testidir.
 
Ø KAN KALSİYUMU ÖLÇÜM TESTİ: Kemik metabolizması hakkında bilgi edinilmesini sağlayan testtir.
 
Ø ROMATİZMA: ASO-CRP-RF testleri sonucu romatizmal hastalıkların taranmasıdır.
 
Ø EKG ( Elektrokardiografi ): Kalp atım düzensizliklerinin ve kalp krizi riskinin saptanmasında 
    kullanılan yöntemdir.
 
Ø AKCİĞER FİLMİ: Akciğer hastalıklarını tespit etmek için kullanılan ön tarama yöntemidir.
 
Ø DETAYLI İDRAR TAHLİLİ: İdrar analizinde görülen değişimler, böbrek hastalıklarının tanı ve 
    izlenmesinde idrar yolu enfeksiyonlarının ve bazı kötü huylu hastalıkların saptanmasında yardımcı olur.
 
Ø 18 PARAMETRE KAN SAYIMI: Kan düşüklüğü, lösemi, çeşitli enfeksiyonlara karşı vücudun 
    reaksiyonunun ölçülmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesidir.
 
Ø SEDİMENTASYON: Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların göstergesidir.
 
Ø TOTAL KOLESTROL, HDL, LDL: Koroner kalp hastalıklarının risk ve değerlendirilmesi için kan 
    değerlerinin ve birbirleri ile olan ilişkilerinin ve kandaki yağ oranının incelenmesidir.
 
Ø TLİGLİSERİD: Hayat tarzı ile vücudun uyumunu gösteren testlerden biridir.
 
Ø AÇLIK KAN ŞEKERİ: Şeker hastalığının tanısı ve ya tedavisinin izlenmesi için yapılır.
 
Ø BÖBREK TETKİKİ ( ÜRE ): Böbrek filitrasyon izlenmesi testidir.
 
Ø SARILIK TAHLİLİ ( Hbs Ag Anti Hbs ): Hepatit B olarak adlandırılan ve karaciğerde ciddi hasara
    neden olan virüsün tanımlanması amacıyla yapılır. Virüsün ve buna karşı oluşan antikorların taranması için
    kullanılır.
 
Ø KARACİĞER TETKİKİ ( SGOT, SGPT ): Karaciğer hücre yıkımının göstergesi olan testtir. Karaciğer 
    iltihaplarının veya karaciğeri ilgilendiren hastalıkların tespitinde kullanılır.
 
Ø TÜM BATIN ULTRASONU: Karaciğer, dalak, pankreas, safrakesesi, safra yolları, prostat, böbrek,
    bayanlarda rahim ve yumurtalık hakkında ayrıntılı bilgi ve bulgular yönünde değerlendirilir.
 
 
Ø MEME ULTRASONU: Bayanlarda meme kanseri ve kist taramasıdır.
 
Ø SİSTEMATİK KONSULTASYON: Sonuçların uzman doktorlar tarafından değerlendirilmesidir.
 

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR...