ÖZEL 
BİLGE HASTANESİ
274 41 22
facebook
facebook
Endoskopi Ünitesi
ENDOSKOPİ
 
Gastroentertinal endoskopi,yemek borusu (özafagus),mide ve ince bağırsağın bir bölümünün (duadenum)direk olarak gözle incelenmesi işlemidir.Bu muayene bölgesel anestezi ile ,ağzınızdan küçük çaplı ,ucunda parlak ışığı olan uzun ve bükülebilir bir tüpün yutturulması ile gerçekleştirilir.Endoskopi uzmanı bu yolla teşhis için veya gerekirse doku örneği (biyopsi)alarak herhangi bir hastalık olup olmadığını araştırır.Alınan doku örneği patolojiye gönderilir.İşlem 5-10 dakikada tamamlanır.Önceden en az 6 saatlik açlık gerekir .Kolonoskopi ise ,aynı şekilde daha uzun ve kalın bir aletle ,rektumdan girilerek tüm bağırsağın gözle incelenmesidir.Polip gibi bazı hastalıkların o an tedavisi yapılabilir veya tam teşhisi için histopatoloji parçada alınabilir.
Bu incelemerin yapıldığı aletler en gelişmiş son teknolojinin ürünleri olup hem uygulamaları çok kolaydır hem de yüksek rezolüsyonlu görüntüler ile teşhis koyma imkanı üst düzeydedir.
Geliştirilmiş bir yöntemlede incelenen dokulardaki daha ortaya çıkmamış tümörleri bu sistem ile doğmadan operasyon ile kesin tedavi sağlanır.
Bu teşhis aracının yerine daha önce tetkikli grafiler kullanılırdı.Grafiler ile lezyon ortaya çıkarılıncaya kadar geçen zamanda hastalık yönünden hasta aleyhine iş işten geçmiş olurdu.İşte bu aletlerin büyüklüğü buradan kaynaklanmaktadır.