ÖZEL 
BİLGE HASTANESİ
274 41 22
facebook
facebook
Psikoteknik Laboratuvarı

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak,
25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre;

Sürücülerin fiziksel ve Psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren Sağlık Raporunun,
yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 (beş) yılda bir  alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Yine aynı yönetmelik uyarınca,
Psikoteknik Değerlendirme yaptırmayan sürücüleri çalıştıran firmalar için para cezası ve yetki belgelerinin iptali söz konusudur.

Buna göre,
20.05.2009 tarihinden itibaren sürücülerin işlerine devam edebilmeleri için yetkili sağlık kuruluşlarından Psikoteknik Raporalmış olmaları gerekmektedir.

Yetkili birimlerce yapılacak trafik uygulamalarında,
Psikoteknik Raporu olmadığı tespit edilen sürücülere para cezası uygulanabileceği gibi kullanmakta oldukları araçlar da bağlanabilir…

Ayrıca Psikoteknik Raporu olmayan sürücülerin trafik kazasına karışmaları durumunda ise sigorta şirketlerince hasar ödemesi yapılmayabilir…

İlgililerin dikkatine sunarız…